Laboratorní technika

Vybírejte z nabídky produktů, které Vám zajistí přesné a spolehlivé měření

Laboratorní technika


Naši partneři

Spolupracujeme s předními výrobci a atestovanými společnostmi jako jsou DURAG GROUP, BÜHLER, DALEMANS a SIEMENS v oblasti analyzačni techniky a Grabner Instruments, Tanaka, Phase Technology v oblasti laboratorní techniky.


Bod vzplanutí

Miniflash

Přenosný analyzátor bodu vzplanutí s dotykovou obrazovkou.

APM-8

Automatický přístroj pro detekci bodu vzplanutí v uzavřené nádobě, Pensky - Martens metoda

ACO-8

Automatický přístroj na detekci bodu vzplanutí, otevřená nádoba - Clevelendova metoda

ACO-T602

Automatický přístroj na detekci bodu vzplanutí, až 6 otevřených nádob - Clevelendova metoda

Destilace

MINIDIS ADXpert

Přenosný a automatický destilační přístroj

AD-6

Automatický destilační přístroj pro stanovení destilační křivky

Tlak par

Minivap

Přístroj pro automatickou detekci tlaku par benzinů, benzinových okysličených směsí a ropy, pro všechny standardy tlaku par.

AVP-30D

Automatické měření tlaku par (RVP - Reid)bod měknutí

AAP-5

Automaticky určí bod měknutí pro širokou škálu vzorků

ASP-5

Automatický tester bodu měknutí asfaltu a ostatních materiálů využívající foto-elektrické zařízení s širokým světelným paprskem, které zaručuje spolehlivou detekci

karbonový zbytek

ACR-M3

Automatizuje proces testu odpařování / koksování mikro karbonového zbytku. Výsledek, který byl zjištěn dobře koreluje s konvenční Conradsonovou metodou.

ACR-6

ACR - 6 automatizuje proces cracking / coking testu karbonového zbytku Conradsonovy metody.Obsah síry

RX-620SA

Určuje celkové množství síry v ropných produktech s využitím energeticky disperzní rentgenové fluorescenční metody.

FX-700

Určuje celkové množství síry v palivech s extrémně nízkým podílem síry (ULS) pomocí vlnové disperzní X-ray fluorescence (WDXRF).

Viskozita

MINIVIS 445

Kombinace viskozimetru a hustoměru s automatickým plněním vzorku. Přesné určení dynamické a kinematické viskozity.

AKV-202

Automatické stanovení kinematické viskozity.Analýza paliv

MINISCAN IRXpert

První, zcela přenosný kompaktní multi - palivový analyzátor pro benzin, naftu a biopalivové směsy. Kombinuje výhody mid-FTIR a near-FTIR spektroskopie pro maximální přesnost měření.

MINIHYD

Speciálně vyvinut pro měření obsahu vody v olejích.Filtrovatelnost

AFP-102

Analyzátor automatického stanovení bodu zákalu. (ASTM D6371)

Obsah vody

AT-710

KF TITRÁTOR - volumetrická a coulometrická metoda

Barva paliv

ACL-2

Automatický analyzátor barvy paliv

Saybolt Chromometer

Manuální analyzátor barvy paliv