Měření a Regulace

Vybírejte z nabídky produktů, které Vám zajistí přesné a spolehlivé měření

Měření a Regulace


Naši partneři

Spolupracujeme s předními výrobci a atestovanými společnostmi jako jsou DURAG GROUP, BÜHLER, DALEMANS a SIEMENS v oblasti analyzačni techniky a Grabner Instruments, Tanaka, Phase Technology v oblasti laboratorní techniky.


Plamenový monitoring

D-LE 103

Sensor pro monitorování plamene při hoření plynů, olejů, uhlí. Především pro pece s jedním hořákem. Pro spektrální rozsah UV i IR

D-LE 603

Sensor pro monitorování plamene při hoření plynů, olejů, uhlí. Především pro pece s více hořáky. Pro spektrální rozsah UV i IR

D-LE 701

Sensor pro monitorování plamene s optickým kabelem

D-LX 200

Self-monitoring and fail-safe kompaktní monitor pro sledování hoření plynů, olejů a uhlí

Detekce plynů

G460

Přenosný detektor se simultánní detekcí 7 plynů

DAT 420

Detektor toxických plynů a kyslíku

D TEX 420

Detektor výbušných plynů

DSU816

Signalizační a měřící jednotka toxických a výbušných plynů

EMISNí systémy

D-EMS 2000 certifikovaný

Emisní systém, který odpovídá současným právním požadavkům. Systém umožňuje sběr dat, výpočet, dlouhodobé ukládání a vizualizaci dat o emisním prostředí z nejrůznějších oblastí.

D-EMS 2000 necertifikovaný

Emisní systém, který odpovídá současným právním požadavkům. Systém umožňuje sběr dat, výpočet, dlouhodobé ukládání a vizualizaci dat o emisním prostředí z nejrůznějších oblastí.

monitoring tunelů

D-FL 200T

Měřicí systém pro kontinuální vyhodnocení průtoku vzduchu a směru v tunelech

D-G 102 PM

Modulární systém pro lokální stacionární měření stopových plynů CO, NO, NO2

Úprava vzorků

Chladící zařízení

Kompresorové chladničky vzorku EGK, Peltier chladničky vzorku, předchladící zařízení TS 10

Doplňující zařízení

Sondy, filtry, detektory vlhkosti, pumpy, průtokoměry

Zapalovače

D-HG 400

Zapalovač plynných nebo kapalných paliv průmyslových hořáků jakékoliv kapacity.

Zapalovače Hegwein

Olejové kompaktní zapalovače s integrovaným transformátorem a kontrolou zapálení.

Hořáky

Hořáky DURAG

Plynné hořáky od společnosti DURAG

Hořáky Hegwein

Plynné hořáky od společnosti Hegwein

Kontinuální analyzátory rtuti

HM 1400 TR

Měřicí zařízení pro plně automatické a průběžné analýzy rtuti v kouřovém plynu (bez mokré chemie).

HM 1400 TRX

Měřicí zařízení pro plně automatické a průběžné analýzy rtuti v kouřovém plynu (bez mokré chemie).

Termokamery

D-VTA 200

Videotermografický systém speciálně vyvinut pro použití ve výrobě cementu v rotačních pecích.

D-VTA 100-10

Termografický systém je speciálně vyvinut pro použití v průmyslových spalovacích kotlích.

Plynné emise

ULtramat 23

Unikátní řešení pro bioplynové aplikace. Kontinuální měření pro lepší řízení procesů

ULtramat 6

Jednokanálový nebo dvoukanálový plynový analyzátor, který pracuje na principu dvou střídajících se paprsků NDIR.

Plynový analyzátor BA 3

Pracuje na principu IR měřící komory (NDIR). Měří až čtyři plynné složky.

Analyzátor O2 BA 6000

Analyzátor kyslíku s parapneumatickým principem měření.

Měření rychlosti

D-FL 100

Měřicí systém pro měřenírychlosti suchých emisí s tlakovou sondou. Přístroj pracuje na principu diferenčního tlaku.

D-FL 220

Ultrazvukový měřící systém pro měření rychlosti a objemu toku spalin nebo plynu v trubkách a kanálech.

Prachoměry

D-R 290 2G

Certifikovaný optický prachoměr druhé generace pro měření opacity nebo prachové koncentrace kouřových plynů.

D-R 300

Certifikovaný prachoměr na principu rozptylu světla vhodný pro malé až střední koncentrace prachu v suchém kouřovém a procesním plynu.

D-R 800

Certifikovaný prachoměr na principu rozptylu světla vhodný pro malé až střední koncentrace prachu v suchém kouřovém a procesním plynu.

D-R 820F

Extraktivní měření prachu pro vlhké vzorky malých až středních koncentrací prachu. Hyperkinetické vzorkování.

D-R 220

Optický monitor opacity a koncentrace prachu pro spalovací, filtrační, potrubní a skladové systémy.

F-904-20

Emisní analyzátor speciálně určený pro obvzláště vlhké plynové vzorky a pro sledování plynu ve vysokých pecích.

F-701-20

Imisní analyzátor prachových částic o velikosti PM 10 či PM 2,5

D-RX 250

Certifikovaný prachový monitor kombinovaný s měřením průtoku, teploty a absolutního tlaku.

D-R 320

Kontinuální analyzátor prachu vhodný pro spalovny odpadu, elektrárny, teplárny atd.

D-RC 120

Automatické vzorkovací zařízení pro gravimetrické měření prachu