Uvodka Poly cz > Měření a regulace > Emisní monitoring >

Měření plynných emisí

Normy ISO14687 a EN17124 stanovují přísné limity pro četné plynné nečistoty a částice, které mohou poškodit systém palivových článků ve vozidle na vodík, který je vysoce citlivý na přítomnost i velmi nízkých úrovní nečistot. Provedení celého souboru analýz je však pro každou laboratoř technicky i časově náročné a bude vyžadovat kombinaci několika analytických technik nebo přístrojů. Mezi jednotlivými nečistotami, které mají být analyzovány v ISO14687, spektroskopické techniky jsou vhodné pro amoniak, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, formaldehyd, kyselinu mravenčí, kyslík a vodu. Spektroskopické techniky jsou dokonce vhodné pro některé nečistoty patřící do skupiny uhlovodíků, jako je sirovodík, chlorovodík a metan. Avšak helium a argon, které jsou jednoatomové, nevykazují odezvu v infračervené oblasti. Proto musí být jakákoli metoda spektroskopické analýzy doplněna jinou metodou, aby bylo možné současně analyzovat všechny jednotlivé plynné nečistoty z ISO14687

ANALYZÁTOR O2 BA 6000

Analyzátor kyslíku s parapneumatickým principem měření.

LaserCEM gas analyzer

Zařízení na spalování odpadu - Rafinérie - Cementárny 

PLYNOVÝ ANALYZÁTOR BA 3

Pracuje na principu IR měřící komory (NDIR). Měří až čtyři plynné složky.

ProCeas gas analyzer

Nízkotlaký odběr vzorků Laser s extrémně vysokým rozlišením

ULTRAMAT 23

Unikátní řešení pro bioplynové aplikace. Kontinuální měření pro lepší řízení procesů

ULTRAMAT 6

Jednokanálový nebo dvoukanálový plynový analyzátor, který pracuje na principu dvou střídajících se paprsků NDIR.

Dalemans Gas Detection Bühler Technologies Durag Hegwein Tanaka Grabner Instruments Pentol Perfect Sample Gas Quanta Red Technologies  Ap2e