CT - MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU

 • Využití pro měření v rámci elektrických vedení a pro propojení s měřicími moduly
 • Využití pro monitoring a regulaci toků energie
 • Měří tok střídavého proudu v elektrických rozvodech

HP EMS BOX

HP EMS box je bezpotenciálové relé pro optimální využití přebytků vyrobené energie prostřednictvím tepelného čerpadla, případně dalších spotřebičů. Propojení se střídačem zajišťuje efektivní využití aktuálně dostupné energie. Nastavení intervalů spínání, využitého výkonu a dalších parametrů se provádí ve střídači, který pak na základě aktuálních dat vyhodnocuje situaci a efektivním způsobem řídí provozní stav tepelného čerpadla.

IN.COMPACT BACK-UP BOX

Back-up box integruje dva stykače, které zajišťují řízení výkonu. V Kombinaci s kompatibilním střídačem umožňuje rychlé a bezpečné přepnutí do záložního režimu při výpadku sítě. Zjednodušuje provoz fotovoltaického systému.

IN.ONE BACK-UP BOX

Back-up box integruje dva stykače, které zajišťují řízení výkonu. V Kombinaci s kompatibilním střídačem umožňuje rychlé a bezpečné přepnutí do záložního režimu při výpadku sítě. Zjednodušuje provoz fotovoltaického systému.

JEDNOFÁZOVÝ MĚŘICÍ MODUL CHINT DDSU666

 • Je navržen pro montáž na standardní montážní lištu DIN35
 • Měří činnou energii a elektrické parametry
 • Obousměrné měření
 • Aplikace je vhodná pro vyhodnocování a monitoring

LAN ENERGY MONITOR

 • Jednoduchá instalace způsobem „plug&play“
 • Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
 • Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
 • Ekologický a moderní design

SMARTBOX

Pro zjednodušení instalace v rámci hybridních systémů Dražice In.Hybrid One a In.Hybrid Compact slouží předpřipravené Smartboxy. Smartbox zajišťuje jednoduché a rychlé propojení hybridního střídače verze M a baterií. Při instlaci se pouze poskládají jednotlivé moduly na sebe a provede se pospojování vstupů a výstupů na definované porty Smartboxu.

TŘÍFÁZOVÝ MĚŘICÍ MODUL CHINT DTSU666

 • Je navržen pro montáž na standardní montážní lištu DIN35
 • Měří činnou a jalovou energii a elektrické parametry v třífázových tří nebo čtyřvodičových sítích
 • Obousměrné měření
 • Aplikace je vhodná pro vyhodnocování a monitoring

WIFI ENERGY MONITOR

 • Jednoduchá instalace způsobem „plug&play“
 • Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
 • Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
 • Malé rozměry a moderní design

WIFI ENERGY MONITOR PLUS

 • Jednoduchá instalace způsobem „plug&play“
 • Vysoký stupeň krytí chrání proti prachu a pronikání vlhkosti
 • Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost
 • Malé rozměry a moderní design
 • Zvýšený dosah antény, silnější příjem signálu

Dalemans Gas Detection Bühler Technologies Durag Hegwein Tanaka Grabner Instruments Pentol Perfect Sample Gas Quanta Red Technologies  Ap2e